Welkom bij

BERENDSEN · VISSER

schouder aan schouder

 

 

 

 

 Herstructurering | financiering | bijzonder beheer

Met actuele tips voor ondernemers tijdens de Corona Crisis

 

 

 

 

 

 

 

 Crisismanagement | Uitvoering | Strategie

BERENDSEN · VISSER

bedrijfseconomen

 

 

 

 

 

 

     EXTRA KREDIETEN | reorganisatie | interimmanagement

Introductie

BerendsenVisser helpt ondernemers en ANBI’s in deze onzekere tijden. Wat voor impact heeft  Corona op uw onderneming? Wij ondersteunen u in het nemen van  beslissingen en we helpen u om bedrijfseconomische problemen op te lossen. Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Crisismanagement (liquiditeitstekorten)
  • Aantrekken van (risicodragend) kapitaal
  • Bedrijfswaarderingen en verkoop
  • Strategie bepaling en implementatie
  • WHOA herstructureringsdeskundige
  • De ANBI quick scan en de CBF keurmerk wizard.

Benieuwd hoe? Bekijk het filmpje en tips tijdens de Corona Crisis hieronder!

Kijk ook op onze speciale Pagina met Corona Nieuws en Tips.

Wij zijn geen consultants of adviseurs maar ondernemers en bereid om resultaatgericht beloond te worden.

Filmpje

Z

FOR ENTREPRENEURS AND COMPANIES

Werkwijze

Vrijblijvend verkenningsgesprek
Als uw bedrijf zich in een crisissituatie begeeft, of te maken heeft met een daling van de omzet, stijging van de kosten of interne uitdagingen, neem dan contact met ons op. Ook als u niet precies weet welke strategische keuzes u voor de toekomst moet maken, helpen wij u graag. Wij kunnen al in een eerste gesprek inzichten geven. Deze zijn overigens vrijblijvend.
Acceptatie opdrachtomschrijving
Na een (of meerdere) oriënterende gesprekken maken wij een opdrachtomschrijving die we uitgebreid doornemen. Natuurlijk zijn we bereid om extra werk te verrichten als blijkt dat dat noodzakelijk is voor een goed resultaat.
Plan van aanpak opstellen
Wij vragen tijdens het opstellen van het plan van aanpak doorlopend feedback. Zo weten we telkens of we op het juiste spoor zitten. In sommige gevallen doen we eerst een Quick Scan om problemen en oplossingen scherper te krijgen.
Samen het PvA uitvoeren
Wij begrijpen dat het uitvoeren van een plan van aanpak intensief is. Dit komt naast het gewone werk, dat zeker in een roerige tijd al extra energie kost. Vandaar dat wij niet weg lopen nadat we het plan hebben opgesteld. De wereld heeft al genoeg adviseurs die alleen een rapport schrijven. De uitvoering is in onze ogen het belangrijkste en moeilijkste onderdeel van het traject. Daarom helpen we u daar graag mee.
(Open) onderhandelen
Bij het uitvoeren van het PvA wordt er vaak met stakeholders onderhandeld. Ons uitgangspunt is om ‘open te onderhandelen’. Dit wil zeggen dat we streven naar een optimale uitkomst voor alle partijen. Wij onderhandelen op basis van argumentatie en niet met posities / macht.
Evalueren en Monitoren
Wij evalueren niet pas achteraf, maar continue. Zo zorgen we ervoor dat we niet pas op het einde van een traject tot de conclusie komen dat een deel van het werk voor niets is geweest. Net zoals met het opstellen van het PvA, checken we telkens bij alle stakeholders of de uitvoering voor hen werkt.

 

 

Nadat een project is afgerond, is het niet af. Een bedrijf is dynamisch. Nieuwe events en (markt)veranderingen kunnen op elk moment plaatsvinden, waardoor er bijgestuurd moet worden. Het monitoren van de business is essentieel om de doorgevoerde verbeteringen te borgen.

Voorbeelden van cases

Crisismanagement

Uitdaging: liquiditeitstekort door Coronacrisis

Oplossing: extra bancair krediet, alle steunmaatregelen van de overheid benut, hoger leverancierskrediet, drastische kostenreductie

Resultaat: Acuut faillissement afgewend

Coaching

Uitdaging: ondernemer mist overzicht en energie

Oplossing: aannemen manager zodat ondernemer meer tijd heeft voor new business. 

Resultaat: meer energie, nieuwe businesstak opgezet

 

Non performing loans

Uitdaging: jarenlang marginaal resultaat.

Oplossing: scenario’s inzichtelijk maken zoals herfinanciering, gecontroleerd stoppen of inkrimpen

Resultaat: er ontstaat weer perspectief.  

Verkoop bedrijf

Uitdaging: ondernemer op zoek naar overname

Oplossing: verkoopmemorandum met waardering opgesteld

Resultaat: bedrijf tegen goede prijs verkocht, ondernemersechtpaar blijft 3 jaar actief meewerken

UITDAGINGEN VAN KLANTEN

‘We betalen onze leveranciers steeds later. Dat zorgt voor stress.’

‘We hebben een lastig gesprek met de bank gehad en weten nu niet precies wat we moeten doen’

‘Ik heb geen tijd om na te denken over mogelijk verbeteringen en al helemaal niet voor de uitvoering ervan’.

Ons Team

Thomas Berendsen 

Tot 2015 heb ik jaren bij Rabobank Bijzonder Beheer ondernemers ontmoet die in zwaar weer terecht waren gekomen. Mijn uitdaging was om samen de beste oplossing te vinden. Hierbij speelde de opgebouwde relatie een belangrijke rol. Inmiddels help ik met veel energie ondernemers met bedrijfseconomische vragen.  Mijn specialiteiten zijn: vertrouwen (terug)winnen van financiers en stakeholders, financiële en strategische vraagstukken en het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak. Met mijn enthousiasme weet ik mensen te overtuigen.

Neem contact met me op! 06-24970305.

Mark Visser

In de afgelopen tien jaar heb ik tientallen ondernemers geholpen te navigeren naar een veilige haven. Dit kon gaan om strategische onzekerheid: waar moet ik heen? Of om ernstige continuïteit vraagstukken, waarbij er balansherstructureringen doorgevoerd moesten worden en overleg met leveranciers, fiscus en de bank cruciaal was voor een gezonde toekomst. De kracht zit in menselijke maat en pure passie. Als docent van Universiteit Nyenrode houd ik ervan dat te combineren met de laatste inzichten waardoor het MKB scherper aan de wind kan zeilen.

Neem contact met me op! 06-28952662.

Referenties

Stuur ons een Bericht